Vad är yoga egentligen?

Yoga är en filosofi och livsstil som är flera tusen år gammal och integrerad i hinduismen. Ingen vet egentligen vart eller vilka som började med yoga i Indien. Yoga finns beskrivet i både Bagavaghita och Vedaböckerna (Vedanta). Yoga betyder ”förening” och avser föreningen mellan individens ego med det universiella medvetandet.

Inom yoga betraktar man kroppen som ett tempel eller ett transportfordon som består av tre delar:

 • en fysisk kropp, ett
 • sinne (astralkroppen) och en
 • själ (kausalkroppen); vilken strävar efter perfektion, dvs ”bliss” eller total universiell medvetenhet (upplevs då som lycka och total stillhet).

Målet med yoga är att finna sanningen inom sig själv där själen förenar sig med den rena universiella medvetenheten (gud, Brahman, Siva), där objekt och subjekt är ett. Här följer en lång komplicerad och filosofisk utläggning om olika kroppsskal, Prana (livsenergin), nadis, chakran och sinnets medvetna och omedvetna egenskaper (instinkt, förnuft och intuition).

Hur som helst så delas yoga in i fyra grenar:

 • Karma Yoga (osjälviskt arbete)
 • Bhakti Yoga (gudsdyrkan)
 • Raja Yoga (systematisk och vetenskaplig analys av olika tekniker som påverkar medvetandet)
 • Jnana Yoga (självinsikt via religiösa skrifter dvs ”vedanta-filosofi”)

I västvärlden är det dock bara raja yoga som är av intresse och kallas då ofta astanga yoga. Ursprungligen var det Patanjali Maharishi som sammanfogade raja yoga. Patanjali levde för ca 2000 år sedan och är känd för skriften Yoga Sutra som bygger på vedaskrifterna.

 

Raja yoga kan delas in i flera undergrupper/former:

 • Hatha Yoga (inkluderar kriyas, asanas, pranayama, mudras och bandhas).
 • Kundalini Yoga (mentala tekniker som arbetar med nadis (musik) och chakran).
 • Mantra Yoga (använder ett ljudmantra för att kontrollera sinnet).
 • Yantra Yoga (använder geometriska former vid meditationen).
 • Laya yoga (fokuserar på inre ljud och ljus).

Astangayoga eller Raja yoga består dessutom av åtta olika delar (ben):

 • Yamas: icke-våld, ärlighet, avsaknad av avundsjuka, sexuell återhållsamhet, accepterar inga gåvor eller mutor.
 • Niyamas: renhet, engagemang, studier av Vedanta och Bagavagitha, dyrkan.
 • Asana: Kroppsställningar som förbereder sinnet för meditationen.
 • Pranayama: kontroll av prana, den vitala energin, via andningsövningar.
 • Pratyahara: innåtriktad uteslutning av de fem sinnena.
 • Koncentration: fokuserar på andningen eller ett mantra.
 • Meditation: innåtriktad fokusering med hjälp av andning och ljudmantran.
 • Samadhi: super-medvetande som uppnås då sinnet transcenderar och är målet med yoga.

Inom raja yoga måste alla åtta delar praktiseras oavsett formen av yoga.

Swami Sivananda som också var läkare var en av de största Swamis (gurus) inom yoga under 1900-talet; han sa till sin lärling,  Swami Vishnudevananda (känd som den flygande gurun), att sprida yoga till Väst. Orsaken var att han var bekymrad över hur folk levde i Väst och hur detta orsakade motsättningar. Det rådande ”kalla kriget” bekymrade honom.

Tyvärr är kanske yoga mer komplicerat än vad som beskrivits ovan och svårt att förmedla till västvärlden. För att folk i Västvärlden skulle förstå budskapet med yoga delade  Swami Vishnudevanda upp yogan i fem punkter:

 • Korrekt motion (asanas)
 • Korrekt andning (pranayama)
 • Korrekt avslappning (savasana)
 • Korrekt diet (lakto-vegetarisk)
 • Positivt tänkande och meditation

För att införa världsfred och förändra människorna till bättre individer med större självinsikt, införde swami Vishnudevanda den första Teachers Training Course (TTC) i Quebec 1969. Och är samma kurs som jag nu läser på Sivanada ashram i Neyyardam.

sivananda2TTC3

Sivananda (1837 – 1963)  och vår TTC-manual (med en bild på Swami Vishnudevananda, som levde: 1927-1993).

 

 

 

 

 

About

Johan är född 1968 och bosatt i Helsingborg, men är uppvuxen i södra DaIarna i mitten av Sverige. Har en varierad yrkesbakgrund men jobbade senast som lärare i kemi, naturkunskap och webbutveckling. Han har en yngre bror och syster. Fyller gärna sin fritid med yoga, sportdykning, resor och kör gärna motorcykel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »