Raja-yoga

Kursen i Rajayoga pågår under sex dagar och hålls av swami Vivekananda och psykoterapeuten Eugen (specialiserad på hypnos).  Kursen fokuserar på tekniker som aktiverar ajna-chakra, tredje ögat, det sjätte chakrat som är lokaliserat mellan ögonbrynen eller strax ovanför. Swami lär ut traditionella yogatekniker och pratar om deras spirituella funktioner. Eugen förklarar hur vi kan påverka vårt undermedvetna via självhypnos, dvs genom suggestiva tekniker. Hypnos är förmågan att koppla in det undermedvetna omedvetet. Således lär vi oss olika yogatekniker som vi sedan kan förstärka via självsuggestion.

RYswami2

Swami föreläser om Rajayoga

Syftet med Rajayoga är att frigöra oss från de spår som våra ideér, behov, vanor, impulser och känslor gett upphov till. Dessa lämnar intryck som påverkar vår mentala harmoni och som förändras hela tiden. Inom yoga kallas dessa spår Samskara (kontinuerligt aktiva intryck) och lagras i vårt undermedvetna (Chitta). Alla våra erfarenheter lagras i det undermedvetna och kan användas för att skapa ett minnen, t ex att en citron är sur. Minnet återskapas när vi föreställer oss citronen. Känslan av citronen är Samskara. Många former av Samskara anses dock vara omedvetna och påverkar oss på ett negativt sätt. Vissa är också medfödda erfarenheter från tidigare liv (många yogis tror på återfödelse…). Bästa sättet att frigöra oss från dåliga Samskara (dåliga tankar, känslor och vanor) är att alltså utföra Rajayoga.

RYswami1

Ursprungligen för ett par tusen år sedan delades yoga upp i fyra olika grenar: Jnanayoga, Bhaktiyoga, Karmayoga och Rajayoga. Rajayoga kallades också Ashtangayoga, den kungliga formen och avsåg den åttafaldiga vägen (Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi), som först beskrevs av Patanjali. Fast den moderna Ashtangayogan har blivit mer dynamisk och motsvarar inte längre samma sak som dagens Rayayoga.  Med Rayayoga avses här en mental yoga som uteslutande fokuserar på aktivering och tillämpning, följt av en stilla begrundan av ajna-chakra; det sjätte chakrat strax ovan ögonbrynscentret.

Ajna-chakra kan aktiveras på flera olika sätt, t ex via vissa asanas, massagetekniker, pranayama, mudras, koncentrationstekniker, meditationstekniker, ljud och i kombination med självhypnos. Kanske bäst resultat fås när alla tekniker kombineras till ett program som börjas med asanas.

Asanas som aktiverar ajna-chakra och genomförs är: Garudasana, Halasana, Nasasparsanasana; även meditationsställningarna, Svastikasana och Vajrasana. Exempel på koncentrationstekniker som vi utför är Shambhavi-mudra  (mental visualisering av t ex en pingisboll), Trataka (fokuserar på en punkt eller en symbol, yantra) och Bhucari mudra (fokuserar på ett tomrum i pannan).

RYboard1

En slags pranayama är uttalandet av vokalen ”I” högt och så länge man har luft kvar efter ett fullständigt andetag, vilket upprepas ett antal minuter. Även Nadishodana (växelvis andning genom näsborrarna) genomförs. Kraftfullaste tekniken är nog Buddhi Tattva Shakti Vikasaka. Tekniken utförs stående; efter några snabba kraftfulla fullständiga in- och utandningar, böjs huvudet bakåt och man försöker titta och fokusera på en punkt i pannan. Genomförs två och två. Provar göra det själv en gång, men svimmar av och slår huvudet i väggen.

RYEugen2

Eugen som föreläser om hypnos

Enklaste meditationstekniken är att bara fokusera på ajna-chakra som en varm gul sol, eller i kombination med mantrat AUM eller HUM.  Strax innan meditationen kan man knacka eller massera sig i pannan med pekfingret. Sedan tillkommer också olika variationer av meditationen t ex Shivameditation, där man föreställer sig en ljusstråle från det kosmiska medvetande som träffar en centralt placerad Shivastaty, som sedan kopplas vidare och riktat mot vårt eget ajnachakra. Under meditationen spelas ajnaaktiverande musik. En annan meditationsteknik går ut på att föreställa oss hur vi först expanderar och blir större än hela Koh Phangan, för att sedan krympa samman till en atoms storlek. Vid en meditation fokuserar vi på ett specifikt yantra och via en speciell avslappnings process ska vi komma i kontakt med gudomligheten, Chinnamasta. Denna djupa avslappning kombineras också med självsuggestion och astral projektion, dvs att man lämnar kroppen och färdas till en specifik plats och tillbaka. Vid ett annat tillfälle besöker vi Shambala via astral projektion (ett slags himmelrike), men knappast något som fungerar på mig.

RYyantra3

Yantra som kopplas till Chinnamasta

RYchinnamasta2

Gudomligheten Chinnamasta 

En annan övning vi utför var telepati av olika symboler som i dolda kuvert slumpvis placeras på pannan. Eller parvis då den ena personen tittar på en symbol och överföra denna telepatiskt till den andra personens medvetande. Tyvärr inget som fungerar för mig.

RYEugen3

Många hade personliga frågor till Eugen.

Mest lärorikt är nog det Eugen lär oss om hypnos och det undermedvetna. Förenklat delar han upp hjärnan i tre olika områden med olika funktioner.

 • neocortex,
 • limbiska systemet och
 • reptilhjärnan.

Neocortex motsvarar yttre delen av hjärnan och ansvarar för vårt medvetande, vår logik, analytiska tänkande och beslutsfattande. Det limbiska systemet är vårt undermedvetna som styr våra känslor. Reptilhjärnan motsvarar omedvetna drifter och överlevnadsinstinkter. Vi är dock bara medvetna om fem procent av våra tankeprocesser vilket motsvarar det som sker i neocortex. Omedvetet sker en kamp mellan de olika delarna, om vem som egentligen bestämmer. När vi medvetet fattar ett beslut så har beslutet redan tagits av det undermedvetna sex sekunder tidigare. Intuition är känslan som fås av undermedveten fakta.

Tidigare yogakurser säger att vi inte är vår kropp, tankar eller våra känslor. Så vem är vi egentligen? Enligt Eugen är vi är summan av våra vanor. Våra vanor sker automatiskt och ofta omedvetet. Om vi vill ändra det undermedvetna så måste vi koppla bort neortex, dvs vårt medvetande. Fast enda gången vi normalt kopplar bort vårt medvetande är när vi sover, vårt undermedvetna sover aldrig. Ett annat sätt att koppla bort medvetandet är att föreställa sig något annat, t ex en känsla eller plats. Det sker genom suggestion, dvs via hypnos. Hypnostekniker kan användas för att ändra våra vanor med nya bättre vanor.  Annars krävs mer motivation för att en förändring ska ske. Det finns vissa riktlinjer vi kan använda oss av när vi tillämpar självsuggestion, vi måste uttrycka suggestionen (vanan/egenskapen) på ett enkelt sätt:

 • Jag är…
 • Jag har…
 • Jag kan eller känner mig… t ex lätt som en fjäder (suggestionen som används vid levitation enligt TM-siddhiprogrammet).

För att suggestionen ska fungera måste den ha följande egenskaper:

 • Närvarande / nutid (det omedvetna förstår ej framtid eller dåtid)
 • Positiv
 • Kort / enkel
 • Ett objekt
 • Personlig
 • Mätbar

Suggestionen kan sedan förstärkas genom att ankra känsla till något, t ex en fingerrörelse. Meditationen inleds ofta med en suggestion för att snabbare komma till trans och få en djupare meditationen.  För att suggestionen eller hypnosen ska fungera måste man acceptera ”historien” eller föreställningen. En förändring som vi genomför i det undermedvetna får större effekt än om det sker medvetet, då allt är möjligt i det undermedvetna. Att stå på huvudet blir t ex enklare och får större effekt i sömnen än i vaket tillstånd. Därför finns det inom yoga ett önskemål att styra sina drömmar via astral projektion (lucid dreaming). Denna förmåga kan förbättras om man för dagbok över sina drömmar, vilket måste antecknas direkt man vaknar.

RYsivahall3

På raster finns möjlighet till avkoppling i trädgården

Inom självhypnos finns några klassiska modeller och några vi använder oss av på kursen kallades ”Eye Lock Self Hypnosis” , ”Control Room” och  ”Grey Room”.

Eye Lock Self Hypnosis innebär att ögonen sluts. Du slappnar av i ögonkroppen, ögonbryn och ögonlocken. Föreställer sig ögonlocken tunga som bly och klistras för ögonen. Bibehåller avslappningen och försöker att öppna ögonen utan att avbryta avslappningen. Ju mer du försöker desto mer avslappnad och sammanklistrad blir ögonlocken. Låt sedan avslappningen sprida sig till resten av huvudet och kroppen. Du är nu i trans.

Ofta inleds den suggestiva transupplevelsen med en fingerrörelse som sker när du slår av en föreställd strömbrytare, när du slår av all medveten aktivitet i neocortex.  När ett lugn uppnås kan känslan också senare kopplas till ett specifikt mudra.

Control Room – I trans står du framför en dörr. På dörren står det kontrollrummet. Detta är ditt kontrollrum där du kan kontrollera alla aspekter av ditt liv! Hur rummet ser ut bestämmer du själv, kanske som i ett flygtorn; bord med blinkande lampor och knappar. Väl inne i rummet finns inget som kontrollera dig, du har full kontroll över ditt liv. Här inne kan du genomföra allt. Du öppnar dörren, stiger in och stänger dörren bakom dig. Gör de förändringar du önskar av dig själv och upplever hur det känns. De är verkliga. Besök rummet ofta när du vill genomföra förändringar av ditt liv.

Grey Room – När du befinner dig i trans föreställer du dig en dörr in i det grå rummet. Rummet är runt med grå väggar, formad som en igloo.  Rummet är tomt. Rummet används för att städa bort, avlägsna tidigare dåliga vanor (Samskara och Vasanas) som begränsar dig. I rummet finns alla dina vanor och känslor. Du stiger in i rummet, stänger dörren, står mitt i rummet och tittar på de grå väggarna som är fulla av röda och vita lappar. De röda motsvarar dåliga känslor, tankar, ideér och beteénden som begränsar dig. De vita lapparna är istället positiva, upplyftande, glada tankar, känslor, beteénden. Nu ska du städa upp i rummet. Du river nu ned alla röda lappar och slänger i ett svart hål som finns centralt i rummet. När du gör detta känn samtidigt hur den negativa känslan försvinner. När du städat bort de röda lapparna lägg märke till hur de vita lapparna ökar i storlek och fyller upp rummet som nu blir vitt. För säkerhets skull tar du på dig ett par röntgen-glasögon som kan se genom  allt för att se att du inte missat någon röd lapp någonstans. Kanske har du också någon borttagningsspray för att ta bort lappar som är svåra att få bort. Ditt rena rum motsvarar nu fortsättningen på ditt liv. Känn hur du badar i vitt ljus, du blir vitt ljus. Detta är din nya identitet. När du är klar lämnar du rummet i vitt ljus.

20150106_005722

Shivahall där kursen Rayayoga pågick

RYshivahallstudents

RYgarden1

En del gör egna övningar under rasterna

 

 

 

About

Johan är född 1968 och bosatt i Helsingborg, men är uppvuxen i södra DaIarna i mitten av Sverige. Har en varierad yrkesbakgrund men jobbade senast som lärare i kemi, naturkunskap och webbutveckling. Han har en yngre bror och syster. Fyller gärna sin fritid med yoga, sportdykning, resor och kör gärna motorcykel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »