Mantra & Meditation

Mantra & Meditation

Mantra beskrivs som en mystisk energi i form av en ljudvibration. Alla mantran bygger på en kombination av ljud från de 50 bokstäverna som utgör alfabetet i sanskrit. Mantran kan vara stavelser i sanskrit av religiösa namn med gudomliga egenskaper, t ex ”Om namaha ´Sivaya” som är en form av Siva. Vid meditation med ett mantra upprepas mantrat verbalt eller mentalt och med övning så kommer sinnet att transcendera till högre medvetandenivåer. Det finns olika former av mantra och med olika egenskaper. Ingen vet egentligen hur mantran har uppkommit, men stavelserna är unika och nya mantran går inte att skapa. De som finns har har utprövats under 1000-tals år och tros vara skapade av förtida helgon. Mantran har förmedlats från guru till lärljunge sedan urminnes tider. Varje person använder ofta ett mantra med en unik betydelse och bör inte avslöjas till andra. Ett mantra väljs i samråd med en guru och via en cermoni tilldelas man mantrat, även en mantraspecifik mala (pärlband) kan välsignas vid cermonin.

Världens kändaste mantra är OM, vilket beskrivs som det ursprungliga mantrat, den första ljudvibrationen ur vilken alla andra mantran har skapats. Om man saknar ett eget personligt mantra så kan alltid OM användas. OM uttalas: A + U + M, där varje bokstavsvibration har olika egenskaper och olika delar av det vokala systemet används vid uttalet.

Att beskriva upplevelserna av meditation är som att beskriva färger för en blind person som aldrig sett färger tidigare.

Det finns mängder av olika meditationstekniker men en vanlig meditationsteknik som föreskrivs på Sivananda ashram är följande:

 1. Välj en specifik plats som alltid används vid meditationen, gärna vänd mot norr eller öst.
 2. Utför meditationen två gånger om dagen, helst morgon och kväll/eftermiddag. Samma tider bör alltid användas.
 3. Meditera 20-30 minuter varje gång och regelbundet. På sikt kan meditationen utökas till en timme.
 4. Sitt bekvämt med rak rygg och nacke. I vissa fall krävs en korrekt meditationsställning, men då används oftast en mer komplicerad meditationsteknik än vad som beskrivs här. Av tradition rekommenderas ändå sittande med korslagda ben?
 5. Börja meditationen med att sakta ner andningen och andas med magen, inte lungorna. Håll andan några sekunder efter varje in- och utandning.
 6. Försök töm hjärnan på tankar, övertyga sinnet att vara tyst för en stund.
 7. Välj en fokuseringspunkt, antingen en punkt mellan ögonbryna eller vid hjärtat.
 8. Fokusera på ett upplyftande objekt eller symbol. Om ett mantra används så kan det repeteras mentalt och synkroniseras med andningen. Använd alltid samma mantra, ett mantra bör ej bytas ut!
 9. Meditationen får ej ske med ansträngning och tillåt tankarna viss frihet i början. Iakta hur sinnet och tankarna vandrar men återgå sedan till mantrat. Betrakta sinnet objektivt, du är inte sinnet utan åskådaren av sinnet. Sinnet kommer gradvis lugna ner sig.
 10. Bibehållen koncentration leder till renare tankar och medvetenheten förändras. Dock bibehålls dualiteten, men med inslag av bliss.
 11. Med tålamod och övning kan dualismen försvinna och samadhi inträda. Ett tillstånd av bliss som tar lång tid att uppnå. Här krävs tålamod och det får heller inte finnas någon förväntan om bliss då det utgör ett hinder i sig.

About

Johan är född 1968 och bosatt i Helsingborg, men är uppvuxen i södra DaIarna i mitten av Sverige. Har en varierad yrkesbakgrund men jobbade senast som lärare i kemi, naturkunskap och webbutveckling. Han har en yngre bror och syster. Fyller gärna sin fritid med yoga, sportdykning, resor och kör gärna motorcykel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »