Pranayama och Kundalini

Pranayamachakran

Yoga upplevs som flummigt då den baseras på en religionsfilosofi med muntliga och subjektiva upplevelser från tidigare gurus. Fast dessa tolkningar och förklaringar ska inte tolkas bokstavligt då det är svårt att ge objektiva förklaringar. Således bör följande text tolkas mer symboliskt:

Pranayama och Kundalini

Inom yoga så anser man att all materia har vibrationer, t ex atomslag som i sina bindningslägen vibrerar med olika frekvenser. Inom naturvetenskapen definieras materians vibrationer som temperatur. Även ljud kan tolkas som vibrationer. Alla dessa former av vibrationer kan tolkas som olika energinivåer vid olika frekvenser. Under meditation används ofta ljudvibrationer sk mantra, dvs ljudkombinationer som tros påverka olika energicentrum (chakran) i kroppen

Allt levande sägs ha en vital, aktiv energiform (vibration) som kallas Prana och en potentiell energiform som kallas Kundalini. Pranayama är andningsövningar som syftar till att kontrollera Prana, dvs kroppens vitala och aktiva energi. Andningen anses kopplad till Prana som i sin tur är kopplad till vår hjärna och mentala medvetenhet. Vill vi kontrollera vårt sinne så utgör alltså pranayama en genväg. Först när man behärskar Prana (via andningen) kan man övergå till att frigöra Kundalini . Kundalini, alltså den potentiella energin som vilar i chakrat, muladhara, i slutänden av ryggmärgskanalen. Kundalini-yoga har syftet att frigöra denna energi som då kommer att stiga genom de olika chakrana. Men om man gör detta utan att kontrollera Prana så leder detta till olika former av hälsoproblem, t ex psykoser, värmeutslag mm.

Ovanstående bild sammanfattar dagens avancerade pranayamaövningar. Efter dessa övningar följer något som kallas samanu som är en mental process som avser att rena nadis (sacrala energikanaler i kroppen), vilket är ett krav för att nå högre mentala nivåer. För att få framgång krävs egentligen att man också behärskar anuloma viloma med andningsfrekvensen: 16-64-32 (inandning-andningsstopp-utandning). Vid Samanu kombineras pranayama med upprepning av sk bija mantras liksom fokusering på olika chakran som löper längs ryggmärgskanalen. Chakran kan beskrivas som olika subtila energicenter.

Tyvärr klarade inte min höft någon längre tid av pranayama och jag avbröt lektionen (viktigt att sitta i en korrekt meditationsställning). Enligt Mike (min tältgranne från Australien) så var upplevelsen värt mödan och gav en kraftfull kick som är svårt att förklara. Andra ville inte tala om sina upplevelser och blev väldigt introverta. Enligt instruktören är det inte ovanligt att folk bryter samman i gråt eller skratt. Lektionen var dock bara menad som en test och vi anvisades att inte upprepa övningarna utan närvaro av en kvalificerad instruktör. De har tidigare avbrutit längre försök då värmeutvecklingen blev för stor och deltagarna fick kraftiga värmeutslag. Längre perioder av Samanu bör endast utföras i Himalaya där temperaturen är lägre.

 

 

About

Johan är född 1968 och bosatt i Helsingborg, men är uppvuxen i södra DaIarna i mitten av Sverige. Har en varierad yrkesbakgrund men jobbade senast som lärare i kemi, naturkunskap och webbutveckling. Han har en yngre bror och syster. Fyller gärna sin fritid med yoga, sportdykning, resor och kör gärna motorcykel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »